3 jun 2020

Trappen ved langgarasjen

Som flere har merket så er ikke trappen fra den lange garasjen og ned til midtre vei i særlig god stand. Dette henger sammen med at trappetrinnene, som er festet på gamle togsviller, har begynt å råtne og dermed ikke gir noe støtte under trinnene. Derfor må trappen fornyes slik at det blir trygt å bruke den.

Mandag 8. juni starter arbeidet og i tidsperioden dette holder på vil ikke denne nedgangen være mulig å benytte. Vi ber derfor om forståelse for at en må ta en annen vei enn det en er vant med frem til den nye trappen er på plass. Arbeidet er ferdig i løpet av den uken.