Endret: 20 feb 2019     Opprettet: 14 feb 2019

Parkering

Informasjon om parkering ved Gamlelinja borettslag

Borettslaget har noen plasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS avd medlemslag, tlf 23 16 51 07.
Borettslaget har små områder for parkering og husordensreglene gir føringer for ferdsel med bil i området. Det er gjort avtale med parkeringsselskap som overvåker gjesteparkeringene og  gangveiene inne i borettslaget. Området overvåkes etter privatrettslige regler. Eventuelle saker er i utgangspunktet et forhold mellom parkeringsselskapet og bilfører/eier.
 
 
Regler for parkering i Gamlelinja Borettslag


1.    Parkering skal kun skje på oppmerkede biloppstillingsplasser.
2.    Parkeringsplasser skal ikke brukes til hensetting av bilvrak, brannfarlige kjemikalier eller annet søppel. Styret kan beordre rydding for leietakers regning. Omfattende reparasjoner og rengjøring av motorkjøretøyer er ikke tillatt i parkeringsanleggene. Yrkesbiler over 3,5 tonn skal ikke parkeres på gjesteplasser eller på borettslagets fellesarealer.
3.    Parkering på gjesteplasser får ikke forekomme av andre enn borettslagets gjester, og ikke mer enn 3 dager sammenhengende uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet / benyttet i mellomtiden.
4.    Korttidsparkering er tillatt for beboere på merkede gjesteplasser i maks. 1 - én - time.
5.    Parkering for gjester på gjesteplasser for inntil 3 dager er uten parkeringsbevis. Dersom gjester trenger lengre parkeringstillatelse for mer enn 3 dager, så kan man få en utvidet parkeringstillatelse utsted ved Holmlia Vaktmestersentral (Holmlia Senter vei 18B) mellom 08:00-15:00 på hverdager. Det forventes at man kan oppgi en forsvarlig grunn.
 7.    Plassene for gjesteparkering skal kun brukes til besøksparkering. Styret kan forlange fjernet bilvrak, tilhengere og campingvogner, biler som ikke er i bruk, samt kjøretøy som er tildelt annen fast plass.
8.    Kjøring og parkering av motorkjøretøyer er forbudt på borettslagets gangveier. Unntatt fra
kjøreforbudet er: Syketransport, legebesøk, besøk av uføre, møbeltransport og transport av spesielt tunge kolli. Nødvendig kjøring skal skje i gangfart, og høyeste tillatte hastighet er 10 km/t. Det er da tillatt å stå inntil 15 min for av- og pålessing av tyngre gjenstander.
9.    Leking i garasjene og på parkeringsplassene er ikke tillatt.
10.  Parkering langs, og i innkjørselsfelt til parkeringsplasser, langs stikkveier, på borettslagets plener, lekeplasser, generelt utenfor oppmerkede plasser skal ikke forekomme.
11.  Andelshavere har rett og plikt til å forby egne og andres barn å drive med aktiviteter som kan forårsake skader på personer, biler, motorvarmer- og/eller garasjeanlegg av hensyn til deres egen sikkerhet og med hensyn til unødvendige skader.
12.  Brudd på ovenstående ordensregler kan medføre kontrollavgift, borttauing for eiers regning og risiko, eller annen form for refselse. Borttauing kan rekvireres av styret eller annen person som er delegert av styret til denne oppgaven.
13.   Styret kan iverksette tiltak for ytterligere begrensning av bilkjøring på området.
 

Dersom dere på forhånd vet at dere vil komme i en situasjon der en av disse reglene kanskje vil bli brutt, ta kontakt med et styremedlem, så kan vi kontakte parkeringsselskapet for å avverge en kontrollavgift.