Endret: 15 okt 2020     Opprettet: 27 feb 2019

Elbillader i Gamlelinja

Etter oppgraderingen av det elektriske anlegget i garasjene i 2018, vil det nå for de fleste parkeringsplasser være mulig å montere ladeboks for elbil, dersom det ikke allerede er montert en. Borettslaget har en avtale med Smartly, og det er ikke anledning til å velge type ladestasjon eller system selv, alle beboere må forholde seg til denne avtalen.

Montering og bruk av ladeboks

Det samme gjelder for montering av ladeboksen. Dette inngår i avtalen med Smartly, og man har ikke anledning til å velge egen elektriker til å utføre oppdraget.

Når man bruker systemet fra Smartly, vil strømbruken belastes den enkelte bruker, og du vil ikke betale for mer enn eget forbruk. Fra Smartly får du faktura på kr 100,- pr måned for driftstjenesten.  Les mer og installer appen fra Smartly her.

Slik bestiller du ny ladeboks

Send en e-post til gamlelinja@styrerommet.no, husk å oppgi nummeret på parkeringsplassen din. Styret bestiller ladeboks og installasjon. I 2020 er prisen på en ny ladestasjon inkludert montering ca. 24.000 NOK.