Endret: 19 feb 2019     Opprettet: 14 feb 2019

Å være andelseier i et borettslag

I et borettslag har en andelseier noen plikter og rettigheter, og felleskapet har noen tilsvarende i form av det formelle borettslaget. Her finner du noe informasjon om dette.

Det er overraskende mange av oss som har bodd i borettslag i mange år som ikke helt kjenner til reguleringene og rammene for å eie og bo på denne måten.

Borettslagsloven gir mange føringer som har betydning i hverdagen. Det viktigste er spørsmålene om hvem som har ansvaret for hva når det gjelder vedlikehold og hvem som «bestemmer». Litt overforenklet så sier man gjerne at andelseieren har ansvaret for det som er inne i leiligheten og felleskapet dets om er utenfor, samt hovedbygget. Men når noe skjer så blir det gjerne viktige nyanser i dette. Les f.eks. hvordan vi avklarer hvem som har ansvaret og skal betale ved uhell og skader i borettslaget .

Vi har også flere andre lover som regulerer like mye i hverdagen. Vedtektene (hvor flere sentrale ting fra Borettslagsloven er skrevet inn) og Husordensreglene er viktige dokumenter, og vi har også informasjon tilgjengelig i Veiledning for bygningsmessige tiltak.

Hvem bestemmer i et borettslag? En andelseier har ikke den samme myndighet som man har som eier av en selveierleilighet eller en villa, men man har heller ikke det samme ansvaret heller. Lovverket regulerer mye, generalforsamlingen vil kunne bestemme en del og styret har ansvar og plikter som medfører stor beslutningsmyndighet.

Hver andelseier har selv ansvaret for å kjenne sine rettigheter og plikter. Styrene vil etter kapasitet og kompetanse hjelpe deg til å sette deg inn i dette, og da først og fremst ved å gjøre en del informasjon og avklaringer tilgjengelig på nettstedet vårt.

 

 

 

Basert på tekst skrevet av Bjørn Tommy Tollånes, opprinnelig publisert på hallagerbakken.no og tilpasset Gamlelinja borettslag