Endret: 15 okt 2020     Opprettet: 17 jun 2020

Installering av varmepumpe

Det har kommet flere forespørsler om installasjon av varmepumper. En luft-luft varmepumpe kan brukes til nedkjøling om sommeren. 

I sommeren har det kommet flere forespørsler om installasjon av varmepumper. En luft-luft varmepumpe kan brukes til nedkjøling om sommeren. 

VIKTIG: Det er kun luft-til-luft varmepumpe som kan installeres. De andre typene av varmepumper som benytter vannbårent system har vi ikke lov til å installere, da det vil bryte med avtalen borettslaget har med Fortum.
Styret har vært i kontakt med Fortum og spurt spesifikt om luft-til-luft varmepumper. Fortum bekrefter at den enkelte andelseier kan selv initiere installasjon av luft-luft varmepumpe for å kjøle ned huset, men at å benytte varmepumpe for oppvarming vil bli brudd på kontrakten med Fortum. DERFOR ER DET SVÆRT VIKTIG AT VARMEPUMPEN KUN BENYTTES TIL NEDKJØLING.

Før du går til innkjøp av varmepumpe må du gjøre følgende:

1) Finne en plassering av utedelen på varmepumpen som er til minst mulig sjenanse for de andre beboerne. 

2) Innhente skriftlig samtykke fra de naboene dine, særlig de som vil sjeneres av lyden

3) Sende samtykkene og beskrivelse av tiltaket til styret (gamlelinja@styrerommet.no)

4) Dersom styret godkjenner tiltaket vil du få et vedtak på dette, og du kan begynne prosessen med å anskaffe varmepumpe.

Styret oppfordrer de som ønsker å installere varmepumpe til å anskaffe en varmepumpe som avgir minimalt med støy, og beboere er ansvarlige for å holde seg til gjeldende bygningsgramatikk. Er du usikker på hva som gjelder, les Veiledning for bygningsmessige tiltak i Gamlelinja Borettslag og gjeldende husordensregler. 

HUSK: Varmepumper må vedlikeholdes jevnlig og dette er beboers ansvar. Varmepumper kan også forårsake fuktskader, og slike skader vil også falle inn under beboers vedlikeholdsansvar.