Endret: 5 mar 2019     Opprettet: 5 feb 2019

Fjernvarme - viktig informasjon og oppdatering

Oppdatert informasjon fra Fortum/VVS Gruppen 5.3.19:

Etter arbeidet utført i forrige uke, fikk vi indikasjoner på at lekkasjen i Gamlelinja kan være ett sted under hus nr. 5 – 25. Vi ønsker å ta en trykkprøving med å stenge ut denne seksjon og ser etter trykkfall.  

Dette vil innebærer ett kortvarig (ca. 2 timer) avstenging av varmeanlegget til beboere i nr. 5 – 25. Det er planlagt å gjøre dette på onsdag 6.3.19.

 

Oppdatert informasjon fra Fortum 14.02.19:

Gamlelinja Borettslag 18. - 22 . februar

Fortum Oslo Varme beklager støyen i radiatoranlegget beboere i Gamlelinja har vært plaget med i det siste. Vi leter etter lekkasjen på varmeanlegget og jobber daglig med å avhjelpe problemet. Det er gjort tiltak i fjernvarmesentralen som skal bedre situasjonen. Det er satt opp automatisk etterfyller for å holde trykk på varmeanlegget og vakuum-utlufter for å forsøke å få luften ut av anlegget.

Med mildere vær i vente blir det utført seksjonering av anlegget i et forsøk på å finne lekkasjen.
Det medfører at beboere tidvis vil oppleve å miste varmen i perioder på dagtid mellom 18. og 22. februar. Det hjelper på situasjonen at beboere lufter radiatorer. Vi er takknemlige for beboernes involvering, og avhengige av denne hjelpen.

Vi er i aktiv dialog med styret i borettslaget. Styret tar kontakt med vår driftssentral ved behov.

 

Viktig informasjon ang. Fjernvarme per 5.02.19:

Det er en liten lekkasje et sted i området som har ført til at husene på øverste rekke (55 og oppover) har fått luft i rørene.  VVS gruppen jobber med å lokalisere lekkasjen og er takknemlig på tilbakemelding på: forandringer med temperaturer inne i hus, ny støy i rørene, varmepunkter utvendig som ikke har vært der før, kaldtvann som har blitt varmere mm. De kan kontaktes på post@vvsgruppen.no eller 22040406.

De som har hatt luft i rørene bør lufte radiatorene for å få varme tilbake.